Devir Aşamasında İşyeri Durum Tespiti

İşyerini devrederken durum tespit aşaması

Müzakereler boyunca karşılıklı güven oluşturdunuz ve başarıyla son aşamaya geldiniz. İşletmeyi devir almak isteyen kişi artık işletmenin gizli bilgilerine bakmak, hesapları kontrol etmek isteyecektir.

İşte bu aşamada müzakereler boyunca kurulan güven bir anda çökebilir.

İşletmeyi devralmaya niyetli olan kişi görüşmelere başladığınızda verdiğiniz bilgileri kontrol ve teyit etmek isteyecektir ki bu onun en doğal hakkı ve işyeri devir görüşmelerinin de son adımlarından biridir.

Bu aşamaya hazırlıklı olmalı ve gerekli tüm belge ve bilgileri hazır bulundurmalısınız.

Kendinizi alıcının yerine koyun ve cevaplanmasını isteyeceğiniz soruları yanıtlamaya hazır olun.

Durum tespiti sırasında neler beklenir:

İşletmenin geçmişi ve geleceği üzerine bir araştırma

İşletmeyi devir alacak kişi üzerinde konuşmuş olduğunuz verilerde tutarlılık olup olmadığını ve bu verilerde iyileştirme yapılıp yapılamayacağını görmek için satış hedeflerine, kar marjlarına, genel giderlere ve gelirlere, işletmenin sermayesine ve varlıklarına bakmak isteyecektir.

Eğer tutarsızlıklar varsa ya da daha önce sunmuş olduğunuz rakamlarda bir gerileme varsa karşı taraf sizden bir açıklama bekleyecektir.

Müşterilerle konuşmak

Potansiyel bir alıcının ürün ve hizmetleri derecelendirmesinin en iyi yolu mevcut müşterilerle konuşmasıdır.

Ne zamandır bu işletmenin müşterisi oluyorlar?

Ayrıca işletmeyi devralmak isteyen kişi sizin müşteriler ile olan ilişkilerinizi de ölçecek ve işletmeyi devraldıktan sonra yumuşak bir geçiş yapabilmek için sizden yardım isteyecektir. 

Tedarikçilerle konuşmak

Müşteri konuşmasına benzer şekilde; durum tespiti, ödenmemiş borçları, işletmenin tedarikçileri tarafından nasıl görüldüğünü, rakiplerle olan durumunu ve işletmenin el değiştirmesinin tedarikçi sözleşmelerini etkileyip etkilemeyeceğini de ortaya çıkaracaktır.

Mali verilerin araştırılması ve karşılaştırılması

Durum tespiti, potansiyel bir alıcının işletmenin satış tahminlerinin ve projeksiyonlarının gerçekçi olup olmadığını kontrol etmesini sağlar.

Herhangi bir müşteri veya tedarikçi yorumu, işletme sahibinin verdiği bilgilere kıyasla daha sağlıklı bir karşılaştırma imkanı verebilir.

İşletmeyi devir alacak kişi mali verilerinizi isteyebilir ve bunları bilirkişilere denetlettirmek isteyebilir. Tahsil edilecek alacakların ve ödenmemiş borçların yönetilebilir olup olmadığını görmek isteyecektir.

Çalışanlarla konuşmak ve onları denetlemek

İşletmeyi devir alacak olan kişi mevcut çalışanları durumunu inceleyecek ve çalışan haklarının adil olup olmadığını, piyasaya göre uygun olup olmadığını kontrol edecektir.

Çalışanlara, işyeri devrinden sonra işletmede kalmak isteyip istemeyecekleri sorulabilir.

Ayrıca işletmeyi devir alacak kişi sorunsuz bir geçiş gerçekleştirmek için hangi çalışanların varlığına ihtiyaç duyacağını da bilmek isteyecektir.

Dijital durum tespiti klasörü oluşturma

Şirketinizle ilgili bilgi ve belgeleri, durum tespiti sürecinde gelecek olan talepleri içeren Dropbox veya Google Drive gibi bir bulut depolama sağlayıcısı kullanarak dijital bir klasör oluşturun. Daha sonra, talep edildiğinde bu klasörü paylaşabilirsiniz.

İşletmeniz ile ilgili bilgileri düzenli halde dijital bir platformda tutmak sizi her zaman bilgi akışına hazır halde tutar ve ayrıca profesyonel gözükmenizi sağlar, ilk izlenimde avantaj yaratır.

Tüm işletme bilgilerini, süreçlerini kayıt altına almış olmanız sizi işletmeye her daim hakim kılan ve gerekli düzenlemeleri yapmanız için zaman kazandırır.

İşletmenin durum tespiti için gerekli olan ana maddeler aşağıdaki gibidir;

·         Organizasyon şemaları,

·         Geçmiş mali veriler ve gelecek tahminleri,

·         Yönetim raporları,

·         Müşteri ve tedarikçi sözleşmeleri,

·         Kredi sözleşmeleri ve kredi geri ödeme planları,

·         Ortaklık yapısı veya ortak anlaşmaları,

·         Şirket kuruluş ana sözleşmesi,

·         Ortaklar sözleşmeleri,

·         Yetkili makamlardan alınmış olan izinler.

Eklemek isteyebileceğiniz diğer yararlı belgeler şunlar olabilir:

·         Müşteri kazanma yolları,

·         Kilit müşterilerin bilgileri,

·         Satış hattınızdaki müşterilerin listesi,

·         Şirketinizin temel metriklerini içeren bir e-tablo: geliriniz, kullanıcılarınız, büyüme oranlarınız vb. bilgileri,

·         Önümüzdeki üç yıl için finansal planı.

Hazırlıklı olmak size zaman kazandırır, başarılı bir devir anlaşması için çok önemlidir.

Durum tespitini de başarıyla geçtiyseniz artık işyerini devretmek için bir avukata ve mali müşavire başvurabilir ve devir işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Yorum

  • Henüz yorum yok.
  • Yorum ekle