Firmala.com İlan Yayınlama Kuralları

  • İlan sahibi, girişini yaptığı ilan içeriğinin güncel ve doğru bilgilerden oluştuğundan ve söz konusu içeriğin kullanım ve ilan etme yetkilerine haiz olduğundan emin olmalıdır. İlan içeriği ile ilgili tüm sorumluluk ilan sahibine aittir.
  • İlan sahibi, her bir devren işyeri için sadece bir ilan yayınlayabilir. Bir kurumsal üyelik altında aynı işyerleri için birden fazla ilan yayınlanması durumunda mükerrer olan ilanlar Firmala tarafından sistemden silinecektir.
  • İlan fotoğrafları sadece ilgili işyerine ait fotoğraflardan oluşmalı ve bu fotoğrafların site üzerinden yayınlanmasıyla ilgili kısıtlama olmamalıdır. Logo ve benzeri fotoğraflar, Firmala tarafından ilan içeriğinden silinecektir.
  • İlan başlığı ve içeriğinde, sadece ilanı verilen işyerine ait bilgiler bulunmalıdır.

  • Satılmış, kiralanmış veya arz edilmekten vazgeçilmiş işyerlerine ait ilanlar, ilan sahibi tarafından arşivlenmelidir.

  • İlan sahibi, www.firmala.com adresinde ilan yayınlayarak, Firmala tarafından belirlenmiş ve yine Firmala tarafından güncellenebilir olan işbu ilan yayınlama kuralları, Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahüt eder.

  • İş bu kurallar çerçevesinde hareket etmeyen ilan sahiplerinin ilanları, ilan içeriklerinin bir kısmı veya tamamı silinebilir, kara liste*ye alınabilir, ilan sahibinin üyeliğine Firmala tarafından tek taraflı olarak son verilebilir, Üyelik Sözleşmesi feshedilebilir.