İşyeri Devri Nasıl Yapılır ?

İşyeri devrinin genel nedenleri; yaşanan ekonomik değişimler, işyeri sahibinin sektör değiştirmek istemesi, yaşadığı sağlık problemleri ve emeklilik gibi bir çok farklı etkenler olabilir. Günümüzde işyeri devri; iş sahipleri, girişimciler, yatırımcılar arasında sıklıkla yapılan olağan bir işlemdir.

İşyeri devrinin çerçevesi ve detayları iş kanununda belirtilmiştir. İş kanununun 6. maddesine göre bir işyeri devredildiğinde devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri de bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Bir işyerinin hukuki olarak devrinden bahsetmek için işyerinin bütün maddi unsurlarının herhangi bir değişiklik yapılmadan, olduğu gibi devralana geçirilmesi zorunluluğu yoktur. Devir esnasında bazı parçalar ayrılabilir, çıkarılabilir ve devredilmeyebilir. Önemli olan şirket faaliyetinin sürdürülmesini sağlayacak ana parçaların devridir.  İşyerinde az ya da çok işçi çalıştırılması önemsiz olup, tek işçinin çalıştığı işyerinin devri dahi mümkündür.


İŞYERİ DEVRİNİN KOŞULLARI NELERDİR ?

  • İşverenin değişmesi gerekir,
  • İşyerinin fiziki olarak devredilmesi gerekir, işyeri çalışanlarının başka bir işverene geçmesi işyeri devri değildir,
  • İşyeri kapatıldıktan sonra devredilemez,
  • İşyeri devrinde işyeri çalışanlarının rızası alınması gerekmez. İş kanununa göre işverenin işyerini devrettiğini işçilere bildirme zorunluluğu yoktur.

 

İŞYERİ DEVİR SÖZLEŞMESİ NASIL OLMALIDIR ?

Sözleşmede devreden ve devralan kişilere ve işletmeye dair bilgiler yer almaktadır. Bunlar, kişilerin TC kimlik numarasından diğer tüm detaylı kimlik bilgilerine, devir bedelinden işletme bilgilerine, demirbaş listesinden diğer önemli hususlara kadar tüm detaylı bilgilerdir.

Yorum

  • Henüz yorum yok.
  • Yorum ekle